KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ; 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla BTL Reklam ve Mimarlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup verilerinizin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve e-postalarınız, mobil uygulamalarımız, satış, pazarlama ve kalite departmanı, çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, Internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

BTL Reklam Ve Mimarlık Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde açılması ve takibi, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dış montajda hizmet verilebilmesi, tüm hizmetlerin verilebilmesi ve kayıtlarının açılabilmesi, faturalandırma işlemleri de dâhil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgilenilen ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için ilgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve memnuniyetinizin sağlanması,  şirketimizin ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, müşteri portföyümüzün ve müşteri ihtiyaçlarımızın analiz edilebilmesi, elektronik veya kâğıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ile bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

KVKK’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.btlreklam.com adresinden ulaşabilirsiniz.

POLİTİKAMIZ
REKLAM, MOBİLYA VE STANT ÜRETİMİ, ORGANİZASYON VE DEKORASYON ALANLARINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINAN FİRMA OLMAK. DİNAMİK VE PROFESYONEL KADROMUZLA TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP ETMEK. YARATICI TASARIMLARLA KALİTELİ ÜRETİM YAPMAK VE ZAMANINDA TESLİM ETMEK STANDARTLARLA UYUMLU ÇALIŞARAK YÖNETİM SİSTEMLERİMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK ÜRETİMİMİZDE ÇEVRESEL FAALİYETLERİ DİKKATE ALMAK, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK VE AZALTICI TEDBİRLER ALMAK TECRÜBELİ KADROSU İLE ÇEVRE DUYARLILIĞINI SAĞLAMAK İSG İLE İLGİLİ RİSK ANALİZLERİ YAPMAK VE RİSKLERİ GİDERMEK, İŞİMİZİN HER AŞAMASINDA DİKKATLİ OLARAK İŞ KAZASI YAPMAMAK. YASAL MEVZUATLARA, MÜŞTERİ İSTEKLERİNE VE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARINA UYARAK YÖNETİM SİSTEMLERİMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK.

POLICY
TO BE A NATIONAL AND INTERNATIONAL DEFINED FIRM IN ADVERTISING, FURNITURE AND STAND PRODUCTION, ORGANIZATION AND DECORATION. TO FOLLOW CLOSELY THE TECHNOLOGY WITH OUR DYNAMIC AND PROFESSIONAL STAFF.TO MAKE QUALITY PRODUCTIONS WITH THE CREATIVE DESIGNS AND DELIVERING THEM RIGHT ON TIME.TO WORK PRECISELY WITH THE STANDARDS TO CONTINUOUSLY IMPROVE OUR MANAGEMENT SYSTEM. TO PAY ATTENTION TO ENVIRONMENTAL ACTIVITIES DURING OUR PRODUCTION, REDUCE POLLUTION AND TAKE PREVENTIVE PRECAUTIONS. TO PROVIDE ENVIRONMENTAL AWARENESS WITH OUR EXPERT TEAM. TO MAKE RISK ANALYSIS RELATING ISG AND REDUCE THE RISKS, NOT TO DO OCCUPATIONAL ACCIDENTS WITH BEING CAREFUL ON ALL THE AREAS ABOUT WORK. TO CONTINUOUS IMPROVEMENTS OF MANAGEMENT SYSTEMS IN COMPLIANCE WITH LEGAL REGULATIONS, CUSTOMER REQUESTS, AND MANAGEMENT SYSTEM STANDARDS.

[woocommerce_cart]
[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

[woocommerce_cart]
[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

Revolution Slider Error: Slider with alias home-simple not found.
Maybe you mean: 'home-full1' or 'home-full-english'

Contractors & Construction Managers Since 1981

MAIN SERVICES

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

General Contracting

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Resconstruction Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Electrical System

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Plumbilg Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

WHY CHOOSE US?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

ABOUT US

 • image
 • image
 • image
 • image

WHAT WE OFFER

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

READ MORE

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

READ MORE

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

READ MORE

The Construction Company

AWESOME FACTS

13691
PROJECT COMPLETED
1725
SATISFIED CLIENTS
984
WORKERS EMPLOYED

OUR PARTNERS

TESTIMONIALS

image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.

TEXT HERE

Our experience ensures that your projects will be done right and with the upmost professionalism.

Contractors & Construction Managers Since 1981

MAIN SERVICES

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

General Contracting

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Resconstruction Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Electrical System

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Plumbilg Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

WHY CHOOSE US?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

ABOUT US

 • image
 • image
 • image
 • image

WHAT WE OFFER

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

READ MORE

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

READ MORE

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

READ MORE

The Construction Company

AWESOME FACTS

13691
PROJECT COMPLETED
1725
SATISFIED CLIENTS
984
WORKERS EMPLOYED

OUR PARTNERS

TESTIMONIALS

image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.

WELCOME

CONSTRUCTION

WHAT WE DO

Our experience ensures that your projects will be done right and with the upmost professionalism.

Contractors & Construction Managers Since 1981

MAIN SERVICES

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

General Contracting

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Resconstruction Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Electrical System

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Plumbilg Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

WHY CHOOSE US?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

ABOUT US

 • image
 • image
 • image
 • image

WHAT WE OFFER

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

READ MORE

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

READ MORE

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

READ MORE

The Construction Company

AWESOME FACTS

13691
PROJECT COMPLETED
1725
SATISFIED CLIENTS
984
WORKERS EMPLOYED

OUR PARTNERS

TESTIMONIALS

image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.

ONE COMPANY

THREE DIVISONS

INFINITE POTENTIAL

EXCELLENCE IN CONSTRUCITON SINCE 1981

HOW WE BUILD

Construction Manager

Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Safety is Key

Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Design bind Build

Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Sustainable Construction

Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

FEATURED PROJECTS

All
Our Products
References
ALL PROJECTS

WHAT WE OFFER

Prepair Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Electrical Systems

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Metal Roofing

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Green Building

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Laminate Flooring

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Are you looking for the best construction company in California?

13691
PROJECT COMPLETED
336
AWARDS WON
1725
SATISFIED CLIENTS
984
WORKERS EMPLOYED

OUR PARTNERS

TESTIMONIALS

image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

DON PAULSON

Architectural Co.
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
Revolution Slider Error: Slider with alias home-simple not found.
Maybe you mean: 'home-full1' or 'home-full-english'

HOW WE BUILD

At the Construction Company, Building is passion. With every project we undertake with a true love of what we do to make our Customers’ vision a reality.

Construction Manager

The Construction has the ability to serve your needs for Construction Manager/General Contractor (CMGC) projects.

Design and Build

Design Build is one of the many strengths of The Construction Company and we are viewed as a leader in the construction industry.

Safety is Key

Our Company is dedicated to achieving safety excellence by promoting a culture that effectively identifies and manages risk through recognition, evaluation.

WHY CHOOSE US

We are providing the best construction expertise in the industry. We’ve formed three divisions specifically designed to serve their respective markets

Experience & Expertise

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

On Time & On Budget

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Master Builder

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Satisfied Customers

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Project Management

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

Licensed Building Practioner

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl.

CONSTRUCTION SERVICES

We have carefully crafted and perfected all of our construction processes, guided by our commitment to our clients’ success and drive to continually leverage the best practices, equipment, and technology available.

 • On-Site Supervision & Project Management
 • Subcontractor Coordination & Real-Time Project Communication
 • Cost Control Management &Accounting
 • Security & Scheduling and Phasing
 • Safety Programming & Drawings Review and Submittal
 • Total Project Coordination

DELIVERY METHOD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

TEAM WORK

 • image
 • image
 • image
 • image
13691
PROJECT COMPLETED
336
AWARDS WON
1725
SATISFIED CLIENTS
984
WORKERS EMPLOYED

WHAT THEY SAY

image

Don Paulson

Electric Co.
We are pleased with our new facility and with your cooperation in coordinating the building process to least interfere with the operations of our plant. Your workers were neat, cleaned up well, as the various jobs were completed, and were friendly and helpful...We will certainly give you a call next time we need construction work done.
image

Louis Junior

NRP College
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.
image

Peckham Guyton

Architectural Grp
We are very satisfied with the finished product and the quality of the work provided by your company. We would like to compliment you and your associates for your outstanding work in making our building so beautiful. It was a pleasure to work with you...I would certainly recommend the Construction Company to anyone.
image

Don Paulson

Electric Co.
We are pleased with our new facility and with your cooperation in coordinating the building process to least interfere with the operations of our plant. Your workers were neat, cleaned up well, as the various jobs were completed, and were friendly and helpful...We will certainly give you a call next time we need construction work done.
image

Louis Junior

NRP College
Your efficient planning, scheduling, management, and supervision resulted in timely completion and a quality facility...Particularly refreshing was the spirit of cooperation demonstrated by your firm which served to minimize costly delays and contract modifications.

OUR SERVICES

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

Read more

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

Read more

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

Read more

OUR PRODUCTS

As a result of having all facilities available for using and processing all kind of facade materials, we are giving life to many companies’ corporate facade implementations with our expert team; such as Anadolu Group,Zorlu Group, Dogus Group, Samsung, Acibadem, Alpet, JTI. Stainless steel, aluminum, composite, polycarbonate and stainless steel materials, including lettering, letter cutting, stainless lettering, corporate facade advertising, roofing panels, road panels, orientation and signaling panels, printed and unlit signboards such as printed signs, totem, highrise led animated panel, racket panel and billboards can be produced within our constitution.Our expert design team and project team prepare the most accurate design and production details according to the customer demand and transmit them to the production line. The finished products are delivered by our expertly equipped installation teams as assembled, both at domestic and abroad. At the same time, our expert installation team also provides service maintenance repair service in the whole country if necessary.

BTL advertising is able to produce product display stands that can best demonstrate corporate identity and appropriate product exposure. These productions are made of various materials and unique l design, aims to highlight the brand and products in the field. We provide design, production, logistics and installation services to many corporate companies in various sectors about zone applications, in-store inventory, sales areas and product experience zones in the sectors such as cosmetics, food, drink, tobacco and FMCG.

As BTL family, we are aware of the importance of your corporate sales areas for you. We have completed nearly 1000 corporate store decorations since our establishment. During this time, we have gained a significant experience by listening to the priorities and demands of both the field sale team and the brand managers.We have brought to life to the stores in the most critical areas of many corporate brands. Our company continues the design, production and installation services of display and experience stands in turnkey store building or architectural work completed areas.

It is a method by which the proprietor applies to promote his products or to provide sales space in another retail store. The correct display of the brand’s identity and the product is very important for the brand owner and the retailer. Since its foundation, BTL Advertising has continued to provide benefits to its customers by providing services in design, manufacturing, and installation related to in-store corporate sales areas and customer experience areas.

Fairs and activity stands, which are one of the most effective ways of meeting the brand with the market, maintain its importance. We know that the right design helps our business partners to communicate correctly with the consumer, who are involved in the promotion field. BTL Advertising follows the rational and contemporary design trends to create a concept that will feature the brand’s corporate identity and products. By this way, we respond the needs of our customer’s design and production of the exhibition stands and activity stands at the right time plus uber-efficiently.

BTL Advertising is offering all kind of services with its advanced technology for One Way Vision Printing, Foil Cutting – Letter Cutting, Interior, and Exterior Digital Printing, Roll Up Banner and Printing, Poster Printing, Foil Printing, Vinyl Printing, Photoblock Printing, Deco Forex Printing, Duratrans, Swallow Flag, Flags and Flag Prints, Spider Stand, Lamination, and Vehicle Dressing.

It is the electronic terminals that the brand demands the purpose of receiving orders, experiencing and information in airports, stores, supermarkets, hospitals, banks and similar service areas. BTL Advertising creates effective modular and functional projects through its product development and design capability and manufactures and assembles them.

In our daily life, we use many city types of furniture. All objects that facilitate the lives of people in the public spaces, provide security, convenience and a great contribution to the collective life order are the furniture of the cities. As BTL Advertising we are developing and producing products on urban design such as public transport stops,  trash cans, mailboxes, telephone clubs, public toilets, advertising – notice boards, busses, seating groups, mobility units.

As a solution partner, we completed many manufacturing and installations for many leading brands in the sector such as Alpet, Natural Gas, Remoil, Çekoil and Pacific oil. We are offering services for canopy steel, canopy dressers, column covers, visual panels on the pump, entrance and exit panels, visual applications such as shelters, warning signs, warning panels, service units, price panels, totem production. Our services are not limited to production; We are performing maintenance after installation and assembly at home and abroad with our expert team. In addition, a corporate identity design service is provided for the sector.

FRAMES FROM OUR WORKS

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

OUR PRINCIPLES

WE LISTEN TO OUR CUSTOMERS

In order to find proactive solutions to our customers’ needs, we first listen carefully to them.

QUICK AND FINISHING SOLUTION

We provide fast and precise solutions to ensure that our customers do not fall behind their competitors in business.

INNOVATION SOLUTIONS

We provide our clients with innovative technology solutions and services with our professional staff.

CORPORATE SERVICE

We provide professional services in accordance with the rules and specifications of our clients’ institutional structures.

SERVICE AND SUPPORT

We provide professional service and consultation support to all our customers who prefer to work with us.

QUALITY AND SAFE SERVICE

All of the services we provide to our customers are on our network, producing quality and safe products with a professional staff.

OUR OTHER CUSTOMERS

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

HİZMETLERİMİZ

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

DEVAMINI OKU

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

DEVAMINI OKU

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

DEVAMINI OKU

ÜRÜNLERİMİZ

Her türlü cephe malzemesi kullanabilme ve işleyebilme imkânına sahip olmamız sayesinde Koç grubu, Anadolu grubu, Zorlu grubu, Doğuş grubu, Samsung, Acıbadem, Alpet, JTI gibi farklı sektörlerdeki birçok firmanın kurumsal cephe uygulamalarına uzman ekibimiz ile hayat vermekteyiz. Dış ve iç mekanlarda olmak üzere Akrilik, Alüminyum, kompozit, polikarbon, paslanmaz gibi malzemeler ile kutu harf, harf kesim, paslanmaz harf, kurumsal cephe reklamları, çatı panoları, yol panoları, yönlendirme ve sinyalizasyon panoları, engelli panoları, dış ve iş mekan digital baskılı tabelalar, totemler, kule panolar (highrise) led animasyonlu panolar, raket panolar ve billboardlar, gibi ışıklı ve ışıksız tabelalar bünyemizde üretilebilmektedir. Uzman tasarım kadromuz ve proje ekibimiz müşteri talebine göre en doğru tasarım ve üretim detaylarını hazırlayarak üretim bandına iletmekte, üretimi tamamlanan ürünler yurt içinde ve yurt dışında uzman donanımlı montaj ekiplerimiz tarafından montajı yapılarak teslim edilmektedir. Aynı zamanda uzman montaj ekibimiz gerekmesi halinde yurt genelinde servis bakım onarım hizmeti de vermektedir.

BTL reklam, kurumsal kimliğe ve ihtiyaca uygun ürün teşhirini en iyi şekilde sergileyebilecek ürün teşhir stantları üretimleri yapabilmektedir. Bu üretimler yapılırken çeşitli malzemeler ve özgün tasarımlar kullanılarak sahada marka ve ürünü ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Farklı sektörlerdeki bir çok kurumsal firmanın kozmetik, gıda, içecek, sigara ve hızlı tüketim ürünleri için; alan uygulamaları, market içi stok ve satış alanları ve ürün deneyimleme alanları konularında tasarım üretim, lojistik ve montaj hizmeti vermektedir.

BTL ailesi olarak, kurumsal satış alanlarınızın sizler için öneminin farkındayız. Kuruluşumuzdan bu yana 1000’e yakın kurumsal mağaza dekorasyonunu tamamladık. Bu sürede gerek marka yöneticilerinin, gerekse sahadaki satış ekibinin önceliklerini ve taleplerini dinleyerek ciddi bir tecrübe kazandık. Bir çok kurumsal markanın en kritik alanlardaki mağazalarına hayat verdik. Firmamız bu alanda anahtar teslimi mağaza yapımı ya da mimari işleri tamamlanmış alanlarda teşhir ve deneyimleme stantları tasarım, üretim ve montaj hizmetlerine devam etmektedir.

Marka sahibinin başka bir perakende mağazası içinde ürünlerini tanıtmak veya satış alanı sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Markanın kimliğinin ve ürünün doğru sergilenmesi marka sahibi ve perakendeci için çok önemlidir. BTL reklam kuruluşundan bu yana mağaza içi kurumsal satış alanları ve müşteri deneyimleme alanları ile ilgili tasarım üretim ve montaj konularında hizmet vererek müşterilerine fayda sağlamaya devam etmektedir.

Markanın pazarla buluşmasında en etkin yollardan biri olan fuarlar ve aktivite stantları önemini korumaktadır. Biliriz ki doğru tasarım tanıtım alanında yer alan iş ortaklarımızın tüketiciyle doğru iletişim kurmasına aracılık eder. BTL reklam, Markanın kurumsal kimliğini ve ürünlerini ön plana çıkaracak konsept yaratımında akılcı ve güncel tasarım trendlerini takip ederek iş ortaklarımızın ihtiyacı olan fuar ve aktivite stantlarının tasarım ve üretimlerinin doğru zamanda en verimli şekilde cevap vermektedir.

BTL reklam gelişmiş teknolojisiyle, İç mekan ve Dış Mekan Dijital Baskı, Roll Up Banner ve Baskı, Poster Baskı, Folyo Baskı, Vinil Baskı, Fotoblok Baskı, Dekota Forex Baskı, Fotoblok ve dekota sıvama, One Way Vision Baskı, Folyo Kesim – Harf Kesim, Duratrans, Kırlangıç Bayrak, Flama ve Bayrak Baskıları, Örümcek Stand, Laminasyon ve araç giydirme konularında her türlü baskı hizmeti vermektedir.

Markanın havaalanları, mağazalar, süpermarketler, hastaneler, bankalar ve benzeri hizmet alanlarında sipariş alma, deneyimleme ve bilgi edinebilme amacıyla talep ettiği elektronik terminallerdir. BTL reklam ürün geliştirme ve tasarım yeteneği sayesinde modüler ve fonksiyonel etkin projeler yaratıp üretim ve montajını yapmaktadır.

Günlük hayatımızda birçok şehir mobilyası kullanıyoruz.  Kamusal alanlarda insanların yaşamlarını kolaylaştıran, güvenlik, kolaylık sağlayan ve toplu yaşam düzenine büyük katkı sağlayan tüm nesneler kentlerin mobilyalarıdır. BTL reklam olarak toplu taşıma durakları, çöp kutuları, posta kutuları, telefon kulübeleri, umumi tuvaletler, reklam – ilan panoları, büfeler, oturma grupları, hareket amirlikleri gibi şehir içi tasarımlar üzerine ürün geliştirme çalışmalarını ve üretimlerini yapmaktadırlar.

Sektöründe önde gelen markalardan olan Alpet, Naturel Gaz, Remoil, Çekoil, Pasifik petrol gibi bir çok markaya kanopi çelik üretimi, kanopi alın giydirmeleri, kolon kaplamaları, pompa üzeri görsel panoları, giriş çıkış panoları, market restaurant ofis yıkama gibi alanların alın panoları, ada koruganları, uyarı ve ikaz panoları, hizmet üniteleri, fiyat panoları, totem üretimi gibi bir çok görsel uygulama konusunda çözüm ortağı olarak iş birliği yapmıştır. Hizmetlerimiz üretimle sınırlı kalmayıp; yetişmiş kalifiye ekibimizle, yurtiçi ve yurt dışında montaj ve montaj sonrası bakım gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sektör için Kurumsal Kimlik tasarım hizmeti de verilmektedir.

BİZDEN KARELER

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

İLKELERİMİZ

MÜŞTERİLERİMİZİ DİNLERİZ

Müşterilerimizin gereksinimlerine proaktif çözümler bulabilmek için önce onları dikkatlice dinlemekteyiz.

İNOVASYON ÇÖZÜMLER

Müşterilerimize profesyonel kadromuzla, daima inovatif teknoloji çözümleri ve hizmetleri sunmaktayız.

HIZLI VE KESİN ÇÖZÜM

Müşterilerimizin iş hayatında rakiplerinden geri kalmaması için hızlı ve kesin çözümler sunmaktayız.

KURUMSAL HİZMET

Müşterilerimizin kurumsal yapılarının tüzük ve şartnamelerine uyarak profesyonel hizmet vermekteyiz.

KALİTELİ VE GÜVENLİ HİZMET

Müşterilerimize verdiğimiz tüm hizmet ağımızda, profesyonel bir kadro ile kaliteli ve güvenli ürünler üretmekteyiz.

SERVİS VE DESTEK

Bizimle çalışmayı tercih eden tüm müşterilerimize, profesyonel olarak, servis ve danışma desteği vermekteyiz.

DİĞER MÜŞTERİLERİMİZ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

WHAT WE OFFER

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.

Metal Roofing

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Electrical Systems

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Tiling and Painting

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Laminate Flooring

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Plumbilg Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Restoration Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

We will help you make your house look awesome & professional

WHAT WE OFFER

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

READ MORE

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

READ MORE

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

READ MORE

WHAT WE OFFER

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.

Metal Roofing

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Electrical Systems

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Tiling and Painting

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Laminate Flooring

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Plumbilg Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Restoration Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

We will help you make your house look awesome & professional

WHAT WE OFFER

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

READ MORE

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

READ MORE

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

READ MORE

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

DESIGN AND PROJECT

Design for us, with our specialized Industrial Design team, using up-to-date technology and resources, together with creating an original and unique style…

PRODUCTION

After the careful work of the design and project departments; the master craftsman takes over the task and thanks to the machinery that is compatible with…

SERVICE AND INSTALLATION

After the production is finished and quality control is carried out, the packed products are transported by our experienced and qualified team and our own…

OUR HISTORY & FACTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Integer blandit nulla quis fermentum hendrerit. Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam suscipit, elit quis facilisis dictum, diam justo volutpat dui. Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat.

13691
PROJECT COMPLETED
1725
SATISFIED CLIENTS
984
WORKERS EMPLOYED
 • image
 • image
 • image
 • image

EXCELLENCE IN CONSTRUCITON SINCE 1981

GET A QUOTE

MEET OUR TEAM

Mürvet Yıldıztekin

Founder

Alpaslan Yılmaz

Founder

Our family

Our family

10 yılı aşkın deneyimi ile tasarım, proje, üretim, nakliye ve montaj hizmetleri sunan genç bir şirkettir. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır. Kurumsal cephe uygulamaları, ürün teşhir stantları, mağaza dekorasyon, mağaza içi alan uygulamaları, fuar aktivite stantları, dış mekan görsel uygulamaları, kiosklar, şehir mobilyaları ve akaryakıt istasyonları alanlarında hizmet vermektedir.
Dinamik çalışanlarımız, gelişen teknolojiyi yakından takip etmemiz, yaratıcı tasarımlarımız, detaylı projelerimiz, kaliteli üretimlerimiz ve dakik montajlarımız sayesinde müşteri portföyümüz her geçen gün büyümektedir. Temel karakterimiz müşteri memnuniyetini, her zaman öncelikli tutarak çözüm ortağı olduğumuz firmaların beklentilerini kendi kurumsal yapılarına uygun olarak gerçeğe dönüştürmektir.

PRENSİBİMİZ

Tüm müşterilerimize değer verir, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız. Müşterilerimiz en önemli öz varlığımızdır.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin kurumsal kimlik çalışmalarında sürdürülebilir değer yaratan uluslararası bir firma olmaktır.

VİZYONUMUZ

Kaynakların en verimli şekilde yönetilerek kaliteye, insana ve çevreye verdiği önemle güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır.

EKİBİMİZ

Mürvet Yıldıztekin

Founder

Alpaslan Yılmaz

Founder

Our family

Our family

It is a young company that offers design, project, production, transportation and installation services with more than 10 years experience. It is located in Istanbul Tuzla Organized Industrial Zone. It provides services in corporate facade applications, product display stands, store furniture, in-store field applications, fair activity stands, outdoor visual applications, kiosks, city furniture and gas stations.
By dint of our dynamic staff, following closely the developing technology, our creative designs, quality productions, punctual installations our customer portfolio is expanding day by day. As a solution partner, our basis character is making the expectations come true with giving the first priority to customer satisfaction.

OUR PRINCIPLE

We value all our customers and try to understand their needs. Our customers are our most important core assets.

OUR MISSION

To be an international company that creates sustainable value for our customers in their corporate identity works.

OUR VISION

To be a reliable solution partner with the importance given to quality, people and environment by managing resources in the most efficient way.

TEAMS

Mürvet Yıldıztekin

Founder

Alpaslan Yılmaz

Founder

Our family

Our family

TOP - SIMPLE

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - OUTLINE (Effect 01)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - OUTLINE (Effect 02)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - OUTLINE (Effect 03)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - OUTLINE - ROUNDED

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - ACCENT BACKGROUND (Effect 01)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - ACCENT BACKGROUND (Effect 02)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - ACCENT BACKGROUND (Effect 03)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - ACCENT BACKGROUND - ROUNDED

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - GREY BACKGROUND (Effect 01)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - GREY BACKGROUND (Effect 02)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - GREY BACKGROUND (Effect 03)

Construction Consultant

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

TOP - GREY BACKGROUND - ROUNDED

Architectural Design

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Restoration Services

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

Electrical Systems

Nulla iaculis turpis in nibh aliquam maximus. In dignissim arcu vel diam scelerisque, pretium urna

LEFT - SIMPLE

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Restoration Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

LEFT - OUTLINE

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Restoration Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

LEFT - ACCENT BACKGROUND

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

LEFT - GREY BACKGROUND

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

RIGHT - SIMPLE

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Restoration Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

RIGHT - OUTLINE

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Architectural Design

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Restoration Services

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

RIGHT - ACCENT BACKGROUND

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

RIGHT - GREY BACKGROUND

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

Construction Consultant

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, vitae interdum nisl vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique.

GALLERY CAROUSEL

image
image
image
image
image
image
image

CUSTOM COLUMN & GUTTER

image
image
image
image
image
image
image

GALLERY WITH THUMBNAIL

 • image
 • image
 • image
 • image

SIMPLE GALLERY

image
image
image

GALLERY MASONRY GRID

image
image
image
image
image
image

HEADINGS

This is a H1 heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed massa quis elit sagittis tempor. Ut rutrum sem vel augue rhoncus vestibulum. Cras aliquam accumsan lorem, ac cursus orci molestie eget. Ut nec ultricies augue. Vestibulum lobortis enim felis, non semper arcu convallis at.

This is a H2 heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed massa quis elit sagittis tempor. Ut rutrum sem vel augue rhoncus vestibulum. Cras aliquam accumsan lorem, ac cursus orci molestie eget. Ut nec ultricies augue. Vestibulum lobortis enim felis, non semper arcu convallis at.

This is a H3 heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed massa quis elit sagittis tempor. Ut rutrum sem vel augue rhoncus vestibulum. Cras aliquam accumsan lorem, ac cursus orci molestie eget. Ut nec ultricies augue. Vestibulum lobortis enim felis, non semper arcu convallis at.

This is a H4 heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed massa quis elit sagittis tempor. Ut rutrum sem vel augue rhoncus vestibulum. Cras aliquam accumsan lorem, ac cursus orci molestie eget. Ut nec ultricies augue. Vestibulum lobortis enim felis, non semper arcu convallis at.

This is a H5 heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed massa quis elit sagittis tempor. Ut rutrum sem vel augue rhoncus vestibulum. Cras aliquam accumsan lorem, ac cursus orci molestie eget. Ut nec ultricies augue. Vestibulum lobortis enim felis, non semper arcu convallis at.

This is a H6 heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed massa quis elit sagittis tempor. Ut rutrum sem vel augue rhoncus vestibulum. Cras aliquam accumsan lorem, ac cursus orci molestie eget. Ut nec ultricies augue. Vestibulum lobortis enim felis, non semper arcu convallis at.

BLOCKQUOTE & DROPCAPS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur piscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous inSource Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed massa quis elit sagittis tempor. Ut rutrum sem vel augue rhoncus vestibulum. Cras aliquam accumsan lorem, ac cursus orci molestie eget. Ut nec ultricies augue. Vestibulum lobortis enim felis.

Mauris feugiat lacus quis aliquet dapibus. Sed venenatis turpis quis neque egestas porttitor. Fusce quistincidunt turpis. Pellentesque felis justo, ornare a enim ac, ornare tincidunt justo. Proin fermentum eleifend mauris. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

TEXT ALIGMENTS

Left

Center

Justified Text
Mauris at ultricies eros. Morbi vel dui nec arcu suscipit euismod. Phasellus pellentesque lectus eget quam ullamcorper consectetur. Vestibulum vitae risus a erat mollis lac in venenatis tellus. Morbi et tristique lacus. Aenean metus placerat sagittis nec vel justo.

Right

EMPHASIS CLASSES

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris nibh.

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

LISTS

Unordered

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Nullam sed massa quis sagittis tempor
 • Ut rutrum sem vel augue rhoncus
 • Cras aliquam accumsan lorem ac cursus
 • Vestibulum lobortis enim felis, non sem
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
  • Nullam sed massa quis sagittis tempor
 • Sed tristique blandit leo sed egestas
 • Phasellus quis pulvinar nibh semper

Ordered

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 2. Nullam sed massa quis sagittis tempor
 3. Ut rutrum sem vel augue rhoncus
 4. Cras aliquam accumsan lorem ac cursus
 5. Vestibulum lobortis enim felis, non sem
  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
  2. Nullam sed massa quis sagittis tempor
 6. Sed tristique blandit leo sed egestas
 7. Phasellus quis pulvinar nibh semper

With icons

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Nullam sed massa quis sagittis tempor
 • Ut rutrum sem vel augue rhoncus
 • Cras aliquam accumsan lorem ac cursus
 • Vestibulum lobortis enim felis, non sem
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Nullam sed massa quis sagittis tempor
 • Sed tristique blandit leo sed egestas
 • Phasellus quis pulvinar nibh semper

TOGGLES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a metus pellentesque, scelerisque ex sed, volutpat nisi. Curabitur tortor mi, eleifend ornare lobortis non. Nulla porta purus quis iaculis ultrices. Proin aliquam sem at nibh hendrerit sagittis. Nullam ornare odio eu lacus tincidunt malesuada. Sed eu vestibulum elit. Curabitur tortor mi, eleifend ornare.

ICONS

icon-adjustment-system
icon-angle-ruler
icon-anvil
icon-axe
icon-backhoes
icon-barrier
icon-big-derrick-with-boxes
icon-big-shovel
icon-board
icon-brick-wall
icon-bucket
icon-cement-truck
icon-chainsaw
icon-clippers
icon-concrete-mixer
icon-constructing-a-brick-wall
icon-construction-palette
icon-crane
icon-crane-1
icon-crane-truck
icon-derrick-facing-right
icon-derrick-with-ball
icon-derrick-with-box-1
icon-derrick-with-boxes
icon-derrick-with-load
icon-derrick-with-pallet
icon-derrick-with-tong
icon-door-2
icon-doors-open
icon-double-ladder
icon-drawing-compass
icon-drill-1
icon-electricity
icon-electric-tower
icon-electric-tower-1
icon-engineer
icon-eolic-energy
icon-flash
icon-flashlight
icon-garbage-truck
icon-garden-fence
icon-gas-pipe-7
icon-hammer
icon-hammer-1
icon-hammer-and-nail
icon-helmet
icon-home-key
icon-house-plan-1
icon-house-plan-2
icon-hydrant
icon-inclined-magnet
icon-inclined-picker
icon-inclined-shovel
icon-jackhammer
icon-knife
icon-ladder
icon-ladder-1
icon-ladder-4
icon-light-bulb
icon-light-bulb-1
icon-light-bulb-2
icon-light-bulb-3
icon-light-bulb-6
icon-light-bulb-8
icon-light-bulb-9
icon-little-snowplow
icon-loader
icon-log-2
icon-man-painting
icon-nail-gun
icon-nails
icon-paint-brush
icon-paint-brush-1
icon-paint-brush-5
icon-paint-brush-9
icon-paint-brush-12
icon-paint-bucket
icon-paint-roller-1
icon-pantone
icon-parquet
icon-pipe-8
icon-pipe-11
icon-plier-2
icon-plier-4
icon-plug-3
icon-plug-4
icon-plumbering
icon-relief-valve-2
icon-road-barrier
icon-road-stopper
icon-roller-and-paint
icon-roof
icon-ruler-1
icon-saw-1
icon-saw-2
icon-saw-3
icon-screwdriver-1
icon-screwdriver-5
icon-screwdriver-3
icon-screws
icon-set-square
icon-short-shovel
icon-socket-8
icon-socket-16
icon-socket-18
icon-socket-19
icon-spray-gun
icon-stairs-with-handle
icon-stopcock
icon-sweeping-broom
icon-swiss-army-knife-3
icon-switch
icon-tap
icon-tap-1
icon-tap-2
icon-three-tools
icon-tiles
icon-tool-bag
icon-toolbox
icon-toolbox-1
icon-tools
icon-tools-1
icon-tools-2
icon-tools-3
icon-trolley-truck
icon-trolley-with-cargo
icon-trowel
icon-trowel-1
icon-trowel-2
icon-trowel-3
icon-trowel-4
icon-truck-with-crane
icon-truck-with-freight
icon-truck-with-load
icon-two-screws
icon-two-shovels
icon-vise-2
icon-wallpaper
icon-wheelbarrow-1
icon-wheelbarrow
icon-window-1
icon-window-2
icon-wood-1
icon-wood-saw
icon-wrench-2
icon-wrench-7
icon-drawing
icon-brick-wall4
icon-vest
icon-drill-2
icon-brick-wall-2
icon-drawing-1
icon-cone

ICONS OUTLINE

icon-o-concrete-mixer
icon-o-cone
icon-o-crane
icon-o-crane-1
icon-o-door-3
icon-o-drawing
icon-o-drawing-1
icon-o-drill-1
icon-o-electricity
icon-o-engineer
icon-o-eolic-energy
icon-o-flash
icon-o-gas-pipe-3
icon-o-gas-pipe-7
icon-o-glass-wall
icon-o-hammer
icon-o-hammer-1
icon-o-hammer-3
icon-o-helmet
icon-o-hook
icon-o-hydrant
icon-o-jackhammer
icon-o-jigsaw
icon-o-ladder-2
icon-o-ladder-3
icon-o-light-bulb
icon-o-light-bulb-1
icon-o-light-bulb-8
icon-o-light-bulb-9
icon-o-loader
icon-o-log-2
icon-o-nail-gun
icon-o-paint-brush-1
icon-o-paint-brush-2
icon-o-paint-brush-5
icon-o-paint-brush-9
icon-o-paint-roller
icon-o-paint-roller-1
icon-o-parquet
icon-o-parquet-1
icon-o-pipe-2
icon-o-pipe-3
icon-o-pipe-9
icon-o-pipe-11
icon-o-plier-1
icon-o-plier-4
icon-o-plug-3
icon-o-plug-4
icon-o-plumbering
icon-o-rake
icon-o-relief-valve-2
icon-o-roof
icon-o-ruler-2
icon-o-ruler-4
icon-o-saw-1
icon-o-saw-2
icon-o-screwdriver-3
icon-o-screwdriver-5
icon-o-screws-1
icon-o-shovel-2
icon-o-socket-8
icon-o-socket-13
icon-o-socket-18
icon-o-socket-19
icon-o-swiss-army-knife-3
icon-o-tap-1
icon-o-tiles
icon-o-tools-1
icon-o-tools-2
icon-o-trowel-4
icon-o-vest
icon-o-vise
icon-o-vise-3
icon-o-voltmeter-2
icon-o-wallpaper
icon-o-wheelbarrow
icon-o-window
icon-o-window-1
icon-o-window-3
icon-o-wood-1
icon-o-woodcutter
icon-o-wrench
icon-o-wrench-3
icon-o-wrench-4
icon-o-wrench-5
icon-o-wrench-6
icon-o-wrench-9
icon-o-allen-2
icon-o-anvil
icon-o-axe
icon-o-barrier
icon-o-brace
icon-o-brick-wall-1
icon-o-brick-wall-2
icon-o-bucket
icon-o-chainsaw

PORTFOLIO SLIDER FULL

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.

PORTFOLIO SLIDER FULL

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.

PORTFOLIO SLIDER

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.

PORTFOLIO SLIDER

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.

PORTFOLIO GRID FULL

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.
All
Our Products
References

PORTFOLIO GRID FULL

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.
All
Our Products
References

PORTFOLIO GRID

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.
All
Our Products
References

PORTFOLIO GRID

Cras id justo eget sapien scelerisque lacinia non a eros. In a volutpat magna. Vivamus pretium urna at condimentum porta. Phasellus mollis mauris dolor, a tincidunt mauris fringilla.
All
Our Products
References

Our Contact Information

 • Address: Eski Ankara Asfaltı Yanı Tepeören Mevki İTOSB 15 Cad. No:1 TEPEÖREN – TUZLA – İSTANBUL
 • Telephone: +90 216 370 58 59

Contact Form

İletişim Bilgilerimiz

 • Adres: Eski Ankara Asfaltı Yanı Tepeören Mevki İTOSB 15 Cad. No:1 TEPEÖREN – TUZLA – İSTANBUL
 • Telefon:+90 216 370 58 59

Bizimle Temasa Geçin

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
image
image
image
image
image
image
image

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

error: Content is protected !!